Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Կոտորակների համեմատում 1Մ.
2. Անհավասարության ընտրություն 1Մ.
3. Մեծ/փոքր կոտորակի ընտրություն 1Մ.
4. Կոտորակների ընտրություն 2Մ.
5. Համարիչներում թիվ և տառ 2Մ.
6. Տառերով կոտորակների համեմատում 3Մ.