813;213;513;913;1213;413 կոտորակները դասավորիր աճման կարգով:
 
Պատասխան՝
i13;i13;i13;i13;i13;i13