Լրացրու  կոտորակների համեմատմանը վերաբերող հետևյալ պնդումը:
 
Հավասար  երկու  ավելի մեծ է այն, որի համարիչն ավելի մեծ է, և ավելի է այն , որի  ավելի փոքր է: