Ընտրիր այն կոտորակները, որոնք ընկած են 223-րդի և 723-րդի միջև: