Համեմատիր 29117 և 13117 կոտորակները:
 
Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը: