Տրված են 211 և 511 կոտորակները:
 
Պատուհանում տեղադրիր «մեծ» կամ «փոքր» բառերից մեկը:
  
211-րդ կոտորակը ավելի  է 511-րդ կոտորակից: