Շոկոլադի սալիկը բաղկացած է \(28\) հավասար մասերից:  
hayt.png
Արմինեն կերավ \(28\) մասերից \(3\)-ը, այսինքն՝ սալիկի 328-րդ մասը:
hayt2.png
Հայկը կերավ \(28\) մասերից \(5\)-ը, այսինքն՝ սալիկի 528-րդ մասը:
hayt4.png
 
Պարզ է, որ Հայկը ավելի շատ շոկոլադ կերավ, քան Արմինեն` \(5 > 3\):  
Հետևաբար, 528>328:
Այս կոտորակների հայտարարները հավասար են, և մեծ է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի մեծ է: Սա ընդհանուր կանոն է:
Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակներից մեծ է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի մեծ է:   
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013: