Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկու արտահայտություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Բազմապատկման զուգորդական հատկության կիրառում

Բարդություն հեշտ

2
3. Ուղղանկյունանիստի ծավալի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

2
4. Բազմապատկման զուգորդական հատկության ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

3.2
5. Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական հատկությունները

Բարդություն միջին

3
6. Պնդում բազմապատկման զուգորդական հատկության մասին

Բարդություն միջին

4
7. Գործողությունների հերթականության փոփոխություն

Բարդություն միջին

4
8. Ոււղղանկյունանիստի ծավալի արտահայտությունն ու արժեքը

Բարդություն միջին

4
9. Զուգորդական հատկություն, թվեր և փակագծեր

Բարդություն միջին

4
10. Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Բարդություն բարդ

5
11. Երկու արտահայտություններն ու դրանց արժեքները

Բարդություն բարդ

6
12. Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը արտահայտող հավասարությունը

Բարդություն բարդ

6
13. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար