Կիրառիր բազմապատկման զուգորդական հատկությունը:
 
57 \(·\)\((\)12 \(·\)\(10) \)\(= (\) \(·\)\() ·\) 
 
Լրացրու դատարկ պատուհանները:
 
Արտահայտության արժեքը՝