Նշիր բազմապատկման զուգորդական հատկության մասին ճիշտ պնդումը: