Նշիր այն հավասարությունը, որն արտահայտում է բազմապատկման զուգորդական հատկությունը: