Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Բազմապատկման զուգորդական հատկության կիրառում 2Մ.
2. Բազմապատկման զուգորդական հատկության ձևակերպումը 3.2Մ.
3. Զուգորդական հատկություն, թվեր և փակագծեր 4Մ.
4. Ոււղղանկյունանիստի ծավալը 5Մ.
5. Երկու արտահայտություն 1Մ.
6. Պնդում բազմապատկման զուգորդական հատկության մասին 4Մ.