Հավասարության աջ մասում թվերը և փակագծերը տեղադրիր այնպես, որ ստացված հավասարությունը արտահայտի բազմապատկման զուգորդական հատկությունը:
 
14780\(=\)iiiii