Լրացրու  զուգորդական հատկության վերաբերյալ հետևյալ պնդման ձևակերպումը:
 
Երկու թվերի  երրորդ  բազմապատկելիս կարելի է  թիվը  թվերի արտադրյալով: