Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկու արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել երկու արտահայտությունների արժեքները և համեմատել դրանք
2. Բազմապատկման զուգորդական հատկության կիրառում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է կիրառել բազմապատկման զուգորդական հատկությունը
3. Ուղղանկյունանիստի ծավալի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ուղղանկյունանիստի ծավալի բանաձևը
4. Բազմապատկման զուգորդական հատկության ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3.2Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել պնդումը
5. Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական հատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բանավոր հաշվարկ՝ կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական հատկությունները
6. Պնդում բազմապատկման զուգորդական հատկության մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
7. Գործողությունների հերթականության փոփոխություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է փոխել գործողությունների կատարման հերթականությունը
8. Ոււղղանկյունանիստի ծավալի արտահայտությունն ու արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը
9. Զուգորդական հատկություն, թվեր և փակագծեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ճիշտ տեղադրել թվերը և փակագծերը
10. Ուղղանկյունանիստի ծավալը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել արտահայտությունն ու հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը
11. Երկու արտահայտություններն ու դրանց արժեքները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է կազմել արտահայտությունները և հաշվել դրանց արժեքները
12. Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը արտահայտող հավասարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է ընտրել բազմապատկման զուգորդական հատկությունը արտահայտող հավասարությունը
13. Արտադրյալների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է համեմատել երկու արտահայտությունների արտադրյալները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը» թեմայից 00:25:00 հեշտ 19.2Մ. Առաջադրանքներ բազմապատկման զուգորդական հատկության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը» թեմայից 00:25:00 միջին 24.5Մ. Առաջադրանքներ բազմապատկման զուգորդական հատկության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը» թեմայից 00:25:00 միջին 28Մ. Առաջադրանքներ բազմապատկման զուգորդական հատկության վերաբերյալ