Որոշիր բոլոր եռանիշ թվերը, որոնց գրառման մեջ չկան 3-ից կամ 7-ից բացի ուրիշ թվանշաններ:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով՝ առանց բաց տեղերի: Թվերն իրարից բաժանիր ստորակետերով:
  
Պատասխան՝