Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվի գրառումը Թվի գրառումը, օրինակներ
2. Կարգային միավորներ Կարգային միավորներ, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կարգում գրված թվանշանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տրված կարգում գրված թվանշանը
2. Թվանշանի կարգը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել թվանշանի կարգը
3. Թվանշանի կարգի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել տրված թվանշանի կարգը:
4. Կարգում գրված թիվը, վեցանիշ թիվ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել տրված կարգում գրված թիվը
5. Թվի կարգի որոշելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել տրված թվի կարգը:
6. Պնդում թվի գրառման վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, ճիշտ է՞, թե՞ սխալ պնդումը
7. Կարգում գրված թվերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է գտնել չորս կարգում գրված թվերը
8. Յոթանիշ թիվ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել յոթանիշ թիվը
9. Թվանշանների մի մասը համընկնում են կարգի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել ութանիշ թիվը
10. Ամենամեծ/ամենափոքր թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գրել ամենամեծ/ամենափոքր թվերը
11. Անհայտ թիվը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել անհայտ թիվը
12. Պայմանին բավարարող թվի որոշելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել պայմանին բավարարող թիվը
13. Շարունակում տրված օրինաչափությամբ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել հաջորդ թիվը
14. Նկարին համապատասխանող թիվը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել նկարին համապատասխանող թիվը
15. Անհայտ ութանիշ թիվ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել պայմաններին բավարարող թիվը
16. Եռանիշ թվեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է դուրս գրել պայմանին բավարարող բոլոր եռանիշ թվերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կարգային միավոր» թեմայից 00:10:00 հեշտ 10Մ. Առաջադրանքներ կարգերի և կարգային միավորների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կարգային միավոր» թեմայից 00:15:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ կարգերի և կարգային միավորների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կարգային միավոր» թեմայից 00:45:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ կարգերի և կարգային միավորների վերաբերյալ