Տրված է \(2786\) քառանիշ թիվը:
 
Որոշիր այս թվի հազարյակների կարգում գրված թվանշանը:
 
Պատասխան՝