Որոշիր այն վեցանիշ թիվը, որը վեցերորդ կարգում ունի \(1\) կարգային միավոր, երրորդ կարգում՝ \(8\) կարգային միավոր, իսկ մնացած կարգերում միավորներ չունի:
 
Պատասխան՝