Որոշիր այնպիսի թիվ, որը 9 անգամ մեծ է ամենափոքր հնգանիշ թվից:
 
Պատասխան՝