Տրված են հետևյալ հինգ թվերը՝
 
\(27931\), \(27932\), \(27933\), \(27934\), \(27935\)
 
Այս թվերը շարունակիր նույն օրինաչափությամբ և պարզիր հաջորդ թիվը:
 
Պատասխան՝