Որոշիր, թե 201128 վեցանիշ թվի գրառման մեջ ո՞ր կարգում (կարգերում) է գտնվում 2 թվանշանը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: