Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
9167
+1379
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
1 / 8
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 4
0
Ակտիվ աշակերտներ
188 / 390
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 10
Ակտիվ դասարաններ
5 / 11

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.