Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
815
-73
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
146 / 595
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 30
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 10
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 5
Ակտիվ դասարաններ
0 / 7

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.