Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
2837
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
88 / 488
-9
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 22
-1
Ակտիվ աշակերտներ
13 / 293
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 19
Ակտիվ դասարաններ
1 / 20

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.