Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
14212
-33216
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
8 / 691
+4
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 197
+3
Ակտիվ աշակերտներ
163 / 1385
Ակտիվ ուսուցիչներ
7 / 74
Ակտիվ դասարաններ
1 / 49

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.