Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
29630
-208185
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
8 / 913
-3
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 229
-2
Ակտիվ աշակերտներ
88 / 704
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 29
Ակտիվ դասարաններ
4 / 68

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.