Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
147242
+75479
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
3 / 921
+2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 229
+1
Ակտիվ աշակերտներ
489 / 1441
Ակտիվ ուսուցիչներ
17 / 39
Ակտիվ դասարաններ
24 / 71

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.