Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
28581
-1215
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
13 / 917
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
8 / 231
-1
Ակտիվ աշակերտներ
108 / 546
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 26
Ակտիվ դասարաններ
3 / 62

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.