Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
27065
-73
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
15 / 881
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
8 / 226
0
Ակտիվ աշակերտներ
81 / 424
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 24
Ակտիվ դասարաններ
7 / 55

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.