Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
29808
+275
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
10 / 922
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 232
-1
Ակտիվ աշակերտներ
96 / 668
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 27
Ակտիվ դասարաններ
4 / 68

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.