Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
237971
-2094
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 1060
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 260
0
Ակտիվ աշակերտներ
99 / 719
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 29
Ակտիվ դասարաններ
4 / 69

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.