Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
27034
-84
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
15 / 868
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
8 / 225
0
Ակտիվ աշակերտներ
69 / 410
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 24
Ակտիվ դասարաններ
7 / 53

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.