Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
47223
+419
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
11 / 794
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
6 / 213
0
Ակտիվ աշակերտներ
1276 / 1381
Ակտիվ ուսուցիչներ
58 / 74
Ակտիվ դասարաններ
48 / 49

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.