Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
101252
+10173
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
4 / 448
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 176
0
Ակտիվ աշակերտներ
150 / 757
Ակտիվ ուսուցիչներ
15 / 61
Ակտիվ դասարաններ
3 / 51

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.