Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
27372
-1212
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
15 / 896
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
9 / 230
-1
Ակտիվ աշակերտներ
107 / 462
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 25
Ակտիվ դասարաններ
6 / 57

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.