Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
239398
+3856
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 1055
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 258
0
Ակտիվ աշակերտներ
198 / 749
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 32
Ակտիվ դասարաններ
9 / 75

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.