Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
56
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
4 / 8
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 4
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 1
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 1
Ակտիվ դասարաններ
0 / 1

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.