Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
0
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
?
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
?
Ակտիվ աշակերտներ
7 / 21
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 2
Ակտիվ դասարաններ
6 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.