Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
6
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 2
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
12 / 0
-1
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 1
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 0
Ակտիվ դասարաններ
0 / 1

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.