Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
152
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
262 / 488
-9
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
22 / 34
0
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 134
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 3
Ակտիվ դասարաններ
1 / 11

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.