Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
54
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
328 / 486
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
151 / 184
-4
Ակտիվ աշակերտներ
20 / 61
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 2
Ակտիվ դասարաններ
2 / 7

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.