Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
14474
+594
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
77 / 496
-9
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
57 / 189
-3
Ակտիվ աշակերտներ
65 / 118
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 18
Ակտիվ դասարաններ
10 / 32

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.