Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
187
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
252 / 488
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 12
0
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 21
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 3
Ակտիվ դասարաններ
0 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.