Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
546
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
170 / 486
-6
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
9 / 54
0
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 9
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 4
Ակտիվ դասարաններ
1 / 5

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.