Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
506
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
182 / 488
-6
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
106 / 186
-4
Ակտիվ աշակերտներ
8 / 22
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 6
Ակտիվ դասարաններ
3 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.