Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
629
-31
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
162 / 488
-11
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
11 / 34
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 42
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 6
Ակտիվ դասարաններ
0 / 6

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.