Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
808
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
147 / 486
-14
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
95 / 184
-14
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 4
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 4
Ակտիվ դասարաններ
0 / 3

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.