Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
61652
+1657
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
6 / 910
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 79
0
Ակտիվ աշակերտներ
242 / 359
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 1
Ակտիվ դասարաններ
10 / 14

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.