Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
61520
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
8 / 793
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 68
0
Ակտիվ աշակերտներ
104 / 374
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 4
Ակտիվ դասարաններ
1 / 18

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.