Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
6671
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
57 / 486
-6
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 35
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 369
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 2
Ակտիվ դասարաններ
0 / 16

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.