Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
178445
-6
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 917
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 83
0
Ակտիվ աշակերտներ
115 / 478
Ակտիվ ուսուցիչներ
11 / 16
Ակտիվ դասարաններ
3 / 23

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.