Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
164674
-6958
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 883
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 82
0
Ակտիվ աշակերտներ
95 / 416
Ակտիվ ուսուցիչներ
12 / 16
Ակտիվ դասարաններ
2 / 23

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.