Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
235233
-274
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
6 / 1060
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 260
0
Ակտիվ աշակերտներ
161 / 931
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 47
Ակտիվ դասարաններ
8 / 72

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.