Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
65377
+229
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 858
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 224
0
Ակտիվ աշակերտներ
118 / 868
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 42
Ակտիվ դասարաններ
9 / 66

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.