Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
62975
-61
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 911
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 231
-1
Ակտիվ աշակերտներ
207 / 913
Ակտիվ ուսուցիչներ
9 / 43
Ակտիվ դասարաններ
12 / 69

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.