Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
160812
+40365
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
1 / 489
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 177
0
Ակտիվ աշակերտներ
942 / 1496
Ակտիվ ուսուցիչներ
44 / 80
Ակտիվ դասարաններ
48 / 82

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.