Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
90178
-578289
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
3 / 912
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 228
0
Ակտիվ աշակերտներ
550 / 1274
Ակտիվ ուսուցիչներ
30 / 45
Ակտիվ դասարաններ
30 / 74

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.