Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
187868
+108490
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 918
+2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 229
+1
Ակտիվ աշակերտներ
671 / 1003
Ակտիվ ուսուցիչներ
7 / 27
Ակտիվ դասարաններ
39 / 73

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.