Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
667137
+39049
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 1051
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 255
0
Ակտիվ աշակերտներ
667 / 1212
Ակտիվ ուսուցիչներ
25 / 47
Ակտիվ դասարաններ
27 / 72

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.