Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
668594
-3037
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 1055
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 257
0
Ակտիվ աշակերտներ
454 / 1190
Ակտիվ ուսուցիչներ
30 / 43
Ակտիվ դասարաններ
19 / 71

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.