Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
8
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
419 / 488
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
18 / 23
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 2
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 0
Ակտիվ դասարաններ
0 / 2

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.