Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
77854
+7102
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
15 / 488
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
13 / 186
-1
Ակտիվ աշակերտներ
362 / 970
Ակտիվ ուսուցիչներ
12 / 42
Ակտիվ դասարաններ
27 / 81

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.