Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
35256
+1356
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
17 / 792
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 216
0
Ակտիվ աշակերտներ
876 / 1363
Ակտիվ ուսուցիչներ
43 / 61
Ակտիվ դասարաններ
54 / 103

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.