Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
20744
-339
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
16 / 913
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 231
-1
Ակտիվ աշակերտներ
135 / 853
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 25
Ակտիվ դասարաններ
12 / 84

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.