Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
28017
+4518
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
28 / 962
-5
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
16 / 235
-2
Ակտիվ աշակերտներ
101 / 400
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 15
Ակտիվ դասարաններ
4 / 43

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.