Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
2944
-19
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
86 / 486
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 49
-1
Ակտիվ աշակերտներ
12 / 63
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 3
Ակտիվ դասարաններ
1 / 15

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.