Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
17
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
6 / 9
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
9 / 0
0
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 4
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 0
Ակտիվ դասարաններ
3 / 4

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.