Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
181
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
268 / 607
+10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
123 / 191
+1
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 2
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 1
Ակտիվ դասարաններ
0 / 2

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.