Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
192
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
251 / 488
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
128 / 186
-5
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 176
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 11
Ակտիվ դասարաններ
1 / 15

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.