Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
556
+135
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
170 / 488
+17
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 22
0
Ակտիվ աշակերտներ
4 / 9
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 3
Ակտիվ դասարաններ
3 / 7

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.