Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
86216
+23339
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
13 / 488
+2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
11 / 186
+2
Ակտիվ աշակերտներ
378 / 570
Ակտիվ ուսուցիչներ
18 / 31
Ակտիվ դասարաններ
24 / 40

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.