Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
5135
+530
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
34 / 662
+2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
23 / 199
0
Ակտիվ աշակերտներ
379 / 623
Ակտիվ ուսուցիչներ
9 / 30
Ակտիվ դասարաններ
24 / 55

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.